X
GO

Actueel nieuws

Druppelaars: microbiële en antiworteleigenschappen

Druppelaars: microbiële en antiworteleigenschappen

In het kader van het Europees RIGA project (EU CIP Eco Innovation)

Author: Elise/zondag 10 mei 2015/Categories: Nieuws, Irrigatie

Rate this article:
No rating

 

Het PCS en PCG werken samen mee aan het RIGA-project. Dit is een Europese samenwerking metpartners uit Spanje (Aimplas en Galloplast) en Italië (Cersaa en Irritec), waarin een meer duurzaam druppel irrigatiesysteem ontwikkeld wordt.

 

Nieuwe irrigatiedarmen
In dit project wordt een nieuw soort kunststof voor druppelleidingen ontwikkeld. Deze plastiek bevat additieven die er voor zorgen dat er minder snel een schimmel of bacteriefilm gevormd wordt binnen in de leidingen.

Ook zijn de druppelaars voorzien van een additief met antiworteleigen­schappen waardoor wortels van planten niet in de druppelgaatjes groeien. Deze eigenschappen moeten er voor zorgen dat de darmen minder snel verstoppen, wat zal resulteren in een langere levensduur van de darmen, een meer gelijkmatigewatergift voor de planten en een verminderd water­verbruik.

Het project wordt uitgewerkt in verschillende fases. In een eerste fase ontwikkelden onze Spaanse partners
Aimplas en Gallaplast de nieuwe kunststof, met antimicrobiële eigenschappen ter preventie van algen,schimmels en bacteriën in de leidingen en antiworteleigenschappen ter preventie van verstopte druppelgaatjes door wortels van planten. Deze kunststof werd vervolgens gevalideerd in kleinschalige labo-experimenten.

In figuur 1 zien we duidelijk dat de schimmelgroei beperkt wordt bij aanwezigheid van de antimi­crobiële stof. Op de eerste petriplaat (controle) is duidelijk schimmelgroei (wit pluis) te zien in het vierkantje. Op petriplaat 2 en 3 (behandelingen in 2 concentraties: 0,3% en 0,6%) is er geen schimmelgroei te zien.

Figuur1: Schimmelgroei wordt beperkt bij aanwezigheid van de antimi­crobiële stof.

 

Figuur 2 toont een onderdrukte wortelgroei bij aanwezigheid van de antiwortelstof (0,6% en 1%) en in de controle gewone wortelgroei. Deze laboproeven waren belangrijk om de concentratie van de additieven te bepalen voor de produc­tie van de irrigatieleidingen. Eens de optimale concentraties bepaald waren, werden er prototype druppelleidingen ontwikkeld door een Italiaanse collega bij lrritec.

Figuur 2: Een onderdrukte wortelgroei bij aanwezigheid van de antiwortelstof (0,6% en 1%) en in de controle gewone wortelgroei.

 

Deze prototype darmen worden momenteel op de proefcentra getest en vergeleken met een standaardleiding zonder additief. Er liggen pilootproeven bij kamerplanten aan op het PCS (figuur 3) en bij groenten op het PCG (figuur 4) en bij Cersaa in Italië.

Figuur 3: Pilootproeven bij kamerplanten op het PCS

 

Figuur 4: Pilootproeven bij groenten op het PCG

 

Er worden verschillende prototypes gevalideerd onder verschillende teeltomstandigheden:

 • Serreteelt versus buitenteelt
 • Noord-Europa versus Zuid-Europa
 • Groenten versus sierteelt.

Na evaluatie van:

 • De leidingen
  • Aanslag van algen
  • Bacteriën
  • Schimmels
  • ...
 • De plantkwaliteit
  • Grootte
  • Gewicht
  • Wor­telkwaliteit
 • De homogeniteit van de watergift
  • Zelfde hoeveelheid water uit alle druppelaars
  • ...

zal beslist worden met welke druppeldarm verder gewerkt zal worden.

In een volgende fase van het project zal de nieuwe druppeldarm vergeleken worden met de huidigeirrigatiesyste­men. Er zal afgewogen worden wat de kosten en baten zijn van het nieuwe systeem, zodat er een duidelijk beeld kan geschetst worden voor de teler of een dergelijke irrigatiesysteem van belang kan zijn voor zijn bedrijf.

Joachim Audenaert (PCS) en Elise Vandewoestijne (PCG)

Projectpartners:

 

Financiering:

 

Print

Number of views (7593)/Comments (0)

Documents to download

More links

Theme picker

In samenwerking met