X
GO

Emissiereductie

Door alle partners van het Waterportaal wordt gewerkt aan het verminderen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater en grondwater. Hierbij wordt samengewerkt in projecten en rond goede agrarische praktijken waardoor puntlozingen en diffuse verontreinigingen van gewasbeschermingsmiddelen vermeden worden.

Via proeven en projecten werkt het Waterportaal mee aan de verminderen van de uitspoeling en lozing van nutriënten naar grondwater en oppervlaktewater vanuit de tuinbouw en de akkerbouw. Bemestingstechnieken en -adviezen worden verfijnd en de watergift bij irrigatie wordt verbeterd om uitspoeling te vermijden. In de glastuinbouw en bij containervelden wordt onderzoek verricht en advies verleend over recirculatie van (drain)water ten einde restdrain te vermijden.

Nieuws

In samenwerking met