X
GO

Irrigatie

Bij een juiste irrigatiesturing wordt gestreefd naar een verbetering van de gewasopbrengst en –kwaliteit, maar ook naar een maximale benutting van water en nutriënten. 

Vanuit het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt te Kruishoutem gebeurt irrigatiesturing bij de teelt van groenten, aardappelen en grasland. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van sensoren (vochtsensoren, tensiometers) en verdampings- of irrigatiemodellen voor de juiste bepaling van de watergift. Analoog onderzoek en advies in de sierteelt vindt plaats door het Proefcentrum voor Sierteelt te Destelbergen. Er wordt samengewerkt met het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt, te Kruishoutem, o.a. voor het verzamelen van data van weerstations in Vlaanderen en voor advies in de aardappelteelt. 

De irrigatie-efficiëntie wordt verhoogd door een juiste bepaling van het tijdstip en de grootte van de watergift, maar ook door een optimalisatie van het irrigatiesysteem.
Hierbij speelt een juist debiet, juiste drukverdeling en een uniforme waterafgifte een zeer grote rol. Daarom wordt vanuit Waterportaal advies gegeven over het ontwerp van een nieuw watergeefsysteem (druppelirrigatie- of fertigatiesysteem, beregeningssysteem met kleine sproeiers, haspel met sproeikanon, beregeningsboom), maar ook over mogelijke verbeteringen aan bestaande systemen. Voor dit laatste worden voornamelijk debiet- en drukmetingen en uniformiteitstesten uitgevoerd op het terrein, naast computerberekeningen.

Nieuws

In samenwerking met