X
GO

 

Hieronder vindt u een overzicht van het actueel nieuws. Via de tags kan u verder zoeken binnen een bepaald thema zoals bemesting, project, ...

Actueel nieuws

Wateropslag en het first flush systeem

Wateropslag en het first flush systeem

Een must bij grondloze teelten in openlucht

Auteur: Marijke Dierickx/vrijdag 20 mei 2022/Categories: Nieuws, Publicaties, Brochure, Waterbronnen, Waterkwaliteit, Emissiereductie

Elke teelt heeft nood aan voldoende kwalitatief water zodat wateropslag een belangrijk gegeven is. Het kunnen opvangen en opslaan van voldoende hemelwater is hierbij een eerste belangrijke stap. In tweede instantie kan ingezet worden op beredeneerd watergebruik, bijvoorbeeld door de irrigatie af te stemmen op weersvoorspellingen of de watergift te sturen d.m.v. plantsensoren. Naast zuinig omspringen met water, kan recirculatie ook een belangrijke hoeveelheid extra water opleveren. Bij een grondloze teelt in openlucht kan bij droog weer het overtollige gietwater opgevangen en hergebruikt worden. Zo’n systeem is echter niet voorzien om veel water ineens op te vangen. Bij grote regenhoeveelheden kan zo opeens veel regen naar het oppervlaktewater afvloeien, wat een invloed heeft op de waterkwaliteit. Een first flush systeem biedt hiervoor een oplossing. Dit systeem kan het overtollige water opvangen en vermijdt dat de nutriënten in dit water in het milieu terechtkomen.

Sinds januari 2021 is een first flush opslagcapaciteit van minimaal 100 m³ per hectare verplicht voor buitenteelt op containerveld.

 

Inhoudstabel

Deze brochure behandelt de wettelijke bepalingen van first flush en het belang van voldoende (hemel)wateropslag. We reiken ook enkele tips aan om first flush beredeneerd aan te pakken op het bedrijf.

1. De evolutie van ons klimaat
2. First flush

2.1. Wat is first flush?
2.2. First flush in MAP 6: wat zegt de wet?
2.3. First flush in het watercircuit van een bedrijf
2.4. Handhaving

3. De ideale opslagcapaciteit van een watersysteem

3.1. Neerslag
3.2. Waterverbruik
3.3. Ruimte en kostprijs

4. First flush: stap voor stap aanpak voor een bedrijf

4.1. Hoe groot is het oppervlak containervelden?
4.2. Hoe lopen de waterstromen?
4.3. Hoeveel capaciteit moet voorzien worden?
4.4. Wat als …?

5. Tot slot
Literatuurlijst
Projectpartners

 

Hoe je dit stap voor stap aanpakt op je eigen bedrijf, lees je in de nieuwe brochure ‘Wateropslag en het first flush systeem, een must bij grondloze teelten in openlucht’.

 

Meer info?

Bij vragen over wateropslag en het first flush systeem kan je steeds de Adviesdienst Water van het PCS contacteren.

 

Met de steun van

Deze brochure is een uitgave van het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) en kwam tot stand binnen het demonstratieproject ‘First Flush: nutriën-tenafvoer bij grondloze openlucht sierteelt’, uitgevoerd door het Proef-centrum voor Sierteelt en gefinancierd door de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (www.vlaanderen.be/pdpo).

    

 

Print

Number of views (4256)/Comments (0)

Documents to download

More links

Theme picker

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van