X
GO

Actueel nieuws

FERTINNOWA's technologie database!

FERTINNOWA's technologie database!

Ontdek FERTINNOWA's technologie databank!

Author: Elise/maandag 17 juli 2017/Categories: Nieuws, Irrigatie

Rate this article:
No rating

 

Kennis vormt de basis voor een innovatieproces. Dus bij het werken aan innovaties is het goed om te weten wat er al is ontwikkeld en welke informatie er beschikbaar is. Dit omvat zowel successen als mislukkingen. Vanuit fouten kunnen we ook leren hoe te verbeteren. Er is veel informatie beschikbaar, uit wetenschappelijk onderzoek en praktische ervaringen. Het merendeel van deze kennis is echter moeilijk te vinden en vooral wetenschappelijke studies zijn niet gemakkelijk toegankelijk voor de industrie.

 

Alle relevante informatie samengebracht op 1 fiche

Om deze uitdaging te overwinnen ontwikkelde FERTINNOWA een kennisbasis waarin alle relevante informatie is opgenomen. De Technologie database is niet alleen bedoeld om informatie te verstrekken over de vijf hoofdonderwerpen van FERTINNOWA ​maar ook het mogelijk maken om kennis te delen met anderen:

  • Categorie 1: Water bronnen, -opslag en beschikbaarheid
  • Categorie 2: Verbetering waterkwaliteit
  • Categorie 3: Irrigatie/fertigatie infrastructuur
  • Categorie 4: Irrigatie/fertigatie management
  • Categorie 5: Beperken van de milieu-impact

De technologie database biedt gemakkelijke toegang en de mogelijkheid voor adviseurs, industrie en telers om op de beschikbare informatie te reageren en hun kennis en ervaring toe te voegen, waardoor wetenschappelijke en praktische kennis wordt geïntegreerd. De tabellen en richtlijnen in deze database zijn niet allesomvattend en zijn misschien niet geschikt voor sommige situaties. Experimentatie en overleg met deskundigen zullen helpen bij het opstellen van een waterbeheerprogramma voor een bepaalde situatie.

Sinds 4 juli, zijn de categorieën 1,2 en 5 beschikbaar gemaakt. De resterende categorieën zullen gedurende juli 2017 beschikbaar gemaakt worden.

 

Laat ons weten wat u denkt!

Wat zijn uw ervaringen met een technologie? Zijn we belangrijke praktische of technologische zaken vergeten te vermelden? Laat het ons weten!  Elke fiche bevat een korte vragenlijst die u de mogelijkheid biedt om de technologie te beoordelen en uw bedenkingen, ervaringen en vragen door te geven.

 

Eerste technologieën zijn uitgewisseld

De interesse van telers voor nieuwe en bestaande technologieën is zeer groot. De problematiek waarmee telers binnen gefertigeerde teelten te maken krijgen is vaak heel gelijkaardig in verschillende Europese regio’s.  Dat bleek uit de enquête die FERTINNOWA in de zomer van 2016 uitvoerde. Momenteel wisselen de verschillende FERTINNOWApartners technologieën uit om op korte termijn een oplossing te bieden voor in de enquête aangehaalde problemen. De Spaanse partner CICYTEX zal zich focussen op de praktische toepassing van vochtsensorensensoren. Hierbij gaan ze na welk type sensor best gebruikt wordt én waar deze best geplaatst worden, rekening houdend met de variatie van de bodemkarakteristieken binnen een perceel. Een overzicht van de uitwisselingen en de ervaringen van zowel de telers als de onderzoekers zullen vanaf augustus op de website geplaatst worden.

Print

Number of views (2917)/Comments (0)

Theme picker

In samenwerking met