X
GO

 

Hieronder vindt u een overzicht van het actueel nieuws. Via de tags kan u verder zoeken binnen een bepaald thema zoals bemesting, project, ...

Actueel nieuws

Recirculatie van water in de tuinbouw

Recirculatie van water in de tuinbouw

Het installeren van een recirculatiesysteem met hergebruik van drainwater.

Auteur: Elise/dinsdag 27 mei 2014/Categories: Nieuws, Publicaties, Brochure, Emissiereductie

Deze brochure is een leidraad bij technische vragen met betrekking tot het installeren van een recirculatiesysteem met hergebruik van drainwater. Door efficiënter gebruik van water en meststoffen verlagen de kosten van de teelt.

 

 

Inhoudsopgave

 • Inleiding
 • 1. Hoe water hergebruiken?
  • 1.1. Aanmaakwater
          1.1.1. Waterkwaliteit
                     1.1.1.1. Richtwaarden kwaliteit van het aanmaakwater
                     1.1.1.2. Watersamenstelling
          1.1.2. Waterbronnen
                     1.1.2.1. Regenwater
                     1.1.2.2. Boorputwater
                     1.1.2.3. Openputwater
                     1.1.2.4. Leidingwater
           1.1.3. Opslag van water
                     1.1.3.1. Opslagmogelijkheden
                     1.1.3.2. Optimale benutting van regenwater
                     1.1.3.3. Algengroei
  • 1.2. Recirculatiesystemen
  • 1.3. Ontsmetting
          1.3.1. Ontsmettingssystemen
                     1.3.1.1. Langzame zandfiltratie
                     1.3.1.2. Uv-ontsmetting
                     1.3.1.3. Verhitting
                     1.3.1.4. Ozonisatie
          1.3.2. Controle van de efficiëntie van ontsmetting
  • 1.4. Restdrain
          1.4.1. Rietvelden
                     1.4.1.1. Types rietvelden
                     1.4.1.2. Werking
                     1.4.1.3. Praktijkvoorbeelden
          1.4.2. Restdrain benutten op landbouwgrond
 • 2. Teelt per teelt
  • 2.1. Sierteelt
          2.1.1. Snijbloemen
                    2.1.1.1. Kwaliteit van het aanmaakwater
                    2.1.1.2. Watergift en -opslag
                    2.1.1.3. Grenswaarden voor drainwater
                    2.1.1.4. Recirculatiesystemen
                    2.1.1.5. Pathogenen
                    2.1.1.6. Ontsmettingssystemen
         2.1.2. Azalea
                   2.1.2.1. Kwaliteit van het aanmaakwater
                   2.1.2.2. Watergift en -opslag
                   2.1.2.3. Grenswaarden voor drainwater
                   2.1.2.4. Recirculatiesystemen
                   2.1.2.5. Pathogenen
                   2.1.2.6. Ontsmettingssystemen
         2.1.3. Potplanten
                   2.1.3.1. Kwaliteit van het aanmaakwater
                   2.1.3.2. Watergift en -opslag
                   2.1.3.3. Grenswaarden voor drainwater
                   2.1.3.4. Recirculatiesystemen
                   2.1.3.5. Pathogenen
                   2.1.3.6. Ontsmettingssystemen
  • 2.2. Groenteteelt
          2.2.1. Vruchtgroenten
                   2.2.1.1. Kwaliteit van het aanmaakwater
                   2.2.1.2. Watergift en -opslag
                   2.2.1.3. Grenswaarden voor drainwater
                   2.2.1.4. Recirculatiesystemen
                   2.2.1.5. Pathogenen
                   2.2.1.6. Ontsmettingssystemen
          2.2.2. Bladgewassen en kruiden
                   2.2.2.1. Kwaliteit van het aanmaakwater
                   2.2.2.2. Watergift en -opslag
                   2.2.2.3. Recirculatiesystemen
                   2.2.2.4. Pathogenen
                   2.2.2.5. Ontsmettingssystemen
  • 2.3. Aardbeienteelt
          2.3.1. Kwaliteit van het aanmaakwater
          2.3.2. Watergift en -opslag
          2.3.3. Grenswaarden voor drainwater
          2.3.4. Recirculatiesystemen
          2.3.5. Pathogenen
          2.3.6. Ontsmettingssystemen
 • 3. Wat zegt de wet?
  • 3.1. Europese Kaderrichtlijn Water en Vlaams Decreet Integraal Waterbeleid
  • 3.2. Winning van regen-, grond- en oppervlaktewater
           3.2.1. Vergunningen
                      3.2.1.1. Vergunning voor de winning van regenwater
                      3.2.1.2. Vergunning voor de winning van grondwater
                      3.2.1.3. Vergunning voor de captatie van oppervlaktewater
           3.2.2. Heffingen
                      3.2.2.1. Heffing op de winning van grondwater
                      3.2.2.2. Heffing op de captatie van oppervlaktewater
                      3.2.2.3. Heffing op waterverontreiniging
  • 3.3. Lozen van afvalwater
           3.3.1. Ligging van het bedrijf in een bepaalde zuiveringszone
           3.3.2. Lozen van afvalwater volgens herkomst
 • 4. Literatuur
 • 5. Bijlagen
  • 5.1 ALT-demonstratieprojecten
  • 5.2 Nuttige adressen
  • 5.3 Afkortingen
  • 5.4 Verklarende woordenlijst
  • 5.5 Omrekeningstabel elementen

Brochure Recirculatie van water in de tuinbouw

Print

Number of views (11434)/Comments (0)

Documents to download

Theme picker

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van