X
GO

 

Hieronder vindt u een overzicht van het actueel nieuws. Via de tags kan u verder zoeken binnen een bepaald thema zoals bemesting, project, ...

Actueel nieuws

FOSCAP-project van start!

FOSCAP-project van start!

februari 2015

Auteur: Elise/vrijdag 25 maart 2016/Categories: Nieuws, Waterkwaliteit, Afvalwater, Irrigatie, Emissiereductie

Het FOSCAP-project (acroniem voor “Fosfaatreductie in spuitstroom van sierteeltbedrijven via innovatieve fosfaatcaptatie”) demonstreert een eenvoudige en goedkope methode om fosfaten uit spuistroom te verwijderen door de chemische binding aan IOCS (Iron Oxide Coated Sand of ijzerkorrels met een zandkern) of aan granulaat van steekvast ijzerslib. Beide filtermaterialen zijn nevenproducten van de ontijzering bij drinkwaterbereiding en worden aangeleverd door het drinkwaterbedrijf Pidpa. Op de 2 sierteeltbedrijven ID’flor (azalea) en Bloemisterij Meuninck (kamerplanten) zal een filter, gevuld met IOCS, instaan voor de captatie van fosfor uit de geproduceerde spuistroom. Op het PCS worden de 2 beschikbare filtermaterialen (IOCS en granulaat) met elkaar vergeleken en wordt een totaaloplossing voor milieukundige afzet van spuistroom (= rietveld voor N-captatie gevolgd door fosfaatfilter) gedemonstreerd. 

Hoge fosforconcentratie in water is ook een probleem bij heel wat andere sectoren (bv. groenteteelt onder glas, vollegrondsteelten met drainagebuizen onder het veld, melkveebedrijven, slachthuizen, huishoudens en bedrijven met individuele afvalwaterlozing …). De technologieleverancier PCA (constructeur van o.a. waterzuiveringssystemen) evalueert de mogelijkheid om deze fosfaatfilter te integreren in bestaande waterzuiveringssystemen in deze sectoren.


Geïnteresseerden zullen in de zomer/najaar van 2015 de filter effectief aan het werk kunnen zien tijdens bedrijfsbezoeken en demoactiviteiten op het PCS.

 

Meer info?

Marijke Dierickx (PCS) i.s.m. Waterportaal
T: 09 353 94 81

 

Samenwerking

Het FOSCAP-project werd gefinancierd door VLAKWA en VITO en verliep i.s.m. Waterportaal.

     

Print

Number of views (9741)/Comments (0)

Theme picker

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van