X
GO

 

Hieronder vindt u een overzicht van het actueel nieuws. Via de tags kan u verder zoeken binnen een bepaald thema zoals bemesting, project, ...

Actueel nieuws

Duurzaam watergebruik in gefertigeerde teelten

Duurzaam watergebruik in gefertigeerde teelten

In het kader van het Europees project Horizon 2020: FERTINNOWA - Transfer of INNOvative techniques for sustainable WAter use in FERtigated crops

Auteur: Elise/zaterdag 17 december 2016/Categories: Nieuws, Irrigatie

 

Vandaag worden heel wat Europese tuinbouwregio's meer dan ooit geconfronteerd met tekorten aan kwalitatief water. Bovendien slaagt men er in regio's met intensieve tuinbouwactiviteiten vaak niet in om aan de Europese waterwetgeving te voldoen.

Het thematische netwerk FERTINNOWA beoogt beschikbare innovatieve technologieën en ervaringen samen te brengen, uit te wisselen én te implementeren op bedrijfsniveau, om zo belangrijke stappen voorwaarts te zetten wat betreft duurzaam watergebruik in de gefertigeerde groente-, fruit- en sierteelt.

FERTINNOWA bouwt aan een kennisplatform om bestaande en nieuwe technologieën te evalueren en indien mogelijk breder toe te passen binnen de gefertigeerde sector. FERTINNOWA streeft er naar alle belanghebbenden of stakeholders (d.i. telers, advi­seurs, toeleveringsindustrie, consumentenorganisaties, wetenschappers, beleidsmakers, ngo's, ...), verspreid over verschillende teelten, teeltsystemen en landen op de hoogte te houden van de verzamelde technologieën of behaalde resultaten.

Om dit te verwezenlijken is het FERTINNOWA-netwerk opgebouwd uit 23 partners uit 10 landen (België, Nederland, Frankrijk, UK, Duitsland, Italië, Spanje, Polen, Slovenië en Zuid-Afrika).

Vanuit België zijn onderstaande partners betrokken bij dit project:

 • PCS (Proefcentrum voer Sierteelt)
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)
 • PCH (ProefcentrumHoogstraten)

Het FERTINNOWA-project loopt 3 jaar (2016-2018).

 

In kaart brengen van de huidige kennis

In deze eerste fase van het project wordt de huidige stand van zaken op het vlak van irrigatie en fertigatie in kaart gebracht. De focus van FERTINNOWA ligt rond drie thema's:

 • het gebruik van duurzame waterbronnen
 • het optimaliseren van efficiënt watergebruik
 • het minimaliseren van de impact van de nutriëntenuitstoot naar het milieu.

Van elk van deze drie topics wordt de huidige stand van zaken op vlak van technologie, wetgeving en socio-economische aspecten in kaart gebracht en dit voor de verschillende klimaatregio's in Europa (Noord-Europa, Noordwest-Europa, Centraal- en Oost-Europa en het Middellands Zeegebied).

Dit overzicht moet enerzijds aanduiden wat de noden zijn op vlak van technologie, maar ons daarnaast ook een beeld geven over hoe telers in de verschillende regio's omgaan met fertigatie, duurzaamheid en nieuwe technologieën. De ervaringen en problemen die een teler ondervindt staan hierbij centraal.

De basis van de kennisuitwisseling binnen FERTINNOWA is de visie van de teler.

Dit gebeurt enerzijds aan de hand van enquêtes bij telers over heel Europa, waarmee al meer dan 300 fertigatiesystemen in kaart gebracht werden. Deze moeten ons een praktijkbeeld geven over de verschillende aspecten van irrigatie en fertigatie in Europa.

Ook worden er literatuurstudies gedaan over de belangrijkste technieken die momenteel toegepast worden op de bedrijven, alsook over innovatieve technieken die veelbelovend zijn voor toepassing in de fertigatie op korte termijn.

Deze informatie zal ons een beeld geven van de noden en problemen in de verschillende regio's en sectoren en vormt dan de basis voor het uitwisselen van technieken en valideren van methodes tussen de verschillende regio's en over de teelten heen.

 

Workshop in Bretagne

Op 12 en 13 oktober ging er in Bretagne een workshop door van het FERTINNOWA-project, in samenwerking met Vegepolis en CATE met als onderwerp: Tegemoetkomen aan de noden van de telers: een optimale toepassing van irrigatie en fertigatie.

Op deze workshop stelden 10 firma's hun innovatieve technologieën op vlak van fertigatie voor aan een 130 aanwezige deelnemers. De winnaar van de 'Innovation Award' was de firma CoRHlZE, die er hun ORSASA® technologie voorstelde, waarin enerzijds sensoren die de irrigatie en het klimaat meten en anderzijds software die de geleidbaarheid van de bodem in kaart brengt gecombineerd werden tot een bruikbare tool om de irrigatie en fertigatie op bedrijfsniveau te optimaliseren.

Ook drie Europese projecten met vooruitstrevende technologieën op het vlak van fertigatie kwamen aan bod.

 • EVE stelde een tool voor die de telers moet helpen om de irrigatie op hun velden te verbeteren.
 • REDUNG verschafte advies over een aangepaste bemestingskeuze, gekoppeld aan een model om de irrigatie te optimaliseren, met als doet het uitspoelen van nitraat te minimaliseren.
 • RIGA stelde tenslotte innovatieve irrigatiedarmen voor die door additieven in de plastiek de vorming van een biofilm en de resulterende ongelijke waterafgifte moeten voorkomen.

In de namiddag werden er vijf werksessies gehouden, waarin gebrainstormd werd over thema's zoals:

 • hergebruik van drainwater in recirculatiesystemen
 • irrigatie met water van slechte kwaliteit
 • optimalisatie van irrigatiemanagement
 • optimalisatie van nutriëntenmanagement
 • beperken van nutriëntenverlies en effluenten in het milieu.

Op 13 oktober werden vervolgens vier Bretoense bedrijven bezocht: het proefcentrum van CATE, een tomatenbedrijf, een bamboeteler en een bedrijf met veel verschillende soorten nichetomaten en paprika's. Op deze dagen kregen we een grote verscheidenheid aan irrigatie- en recirculatiesystemen en fertigatiestrategieën in de praktijk te zien.

Auteur: Joachim Audenaert
Artikel uit Sierteelt & Groenvoorziening nummer l8 van 1 november 2016, pag 21-22.

 

Meer info?

Elise Vandewoestijne

 

In samenwerking met

        

 

       

         

 

Met de steun van

Het Europees project FERTINNOWA - Transfer of INNOvative techniques for sustainable WAter use in FERtigated crops.

    

Print

Number of views (9505)/Comments (0)

Documents to download

More links

Theme picker

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van