X
GO

 

Hieronder vindt u een overzicht van het actueel nieuws. Via de tags kan u verder zoeken binnen een bepaald thema zoals bemesting, project, ...

Actueel nieuws

Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw

Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw

In het kader van het Dept. L & V project 'Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw'

Auteur: Marijke Dierickx/zondag 19 september 2021/Categories: Nieuws, Irrigatie

De voorbije jaren kregen we steeds vaker te maken met extreme klimaatomstandigheden, zoals langdurige droogte en hittegolven, vorstperiodes laat in het voorjaar, extreme regenval,… met een duidelijke economische impact op onze land- en tuinbouw. In het kader van het Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ en de Blue Deal werd het project ‘Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw’ ingediend bij de Departement voor Landbouw en Visserij en goedgekeurd door de Vlaamse regering. Via onderzoek en voorlichting zullen concrete oplossingen geboden worden zodat de land- en tuinbouw in Vlaanderen zich kan wapenen tegen het veranderende klimaat en hun toekomst gegarandeerd blijft.

 

Binnen dit project werken we aan vijf concrete doelstellingen om de Vlaamse land- en tuinbouw klimaatbestendig te maken:

 1. Het effect van klimaat op opbrengst en kwaliteit van rassen van bestaande teelten zal onderzocht worden om de teler toe te laten via een beredeneerde rassenkeuze, een gewijzigde gewasbescherming en/of aangepaste bemesting eenzelfde of hoger rendement te realiseren in bestaande teelten, onder steeds moeilijker wordende omstandigheden.
   
 2. De mogelijkheden voor nieuwe teelten die toleranter zijn voor hitte- en droogtestress worden bekeken. Ook wordt nagegaan of nieuwe of heroplevende teelten de klimaatrobuustheid van de sector kunnen vergroten. Voor de meest veelbelovende hiervan wordt er gewerkt aan het optimaliseren van de teelt- en bewaartechniek, met oog voor rendabiliteit.
   
 3. Een sterk doorgedreven beredeneerde sturing en circulair gebruik van grondstoffen met minder input biedt kansen voor intensieve teelten. Door efficiënt watergebruik via sensoren aan de plant en/of via optimaal hergebruik van alternatieve waterbronnen zetten we in op waterbesparing. Het waterverbruik in innovatieve teeltsystemen (bv. meerlagenteelt en indoor farming) wordt kwantitatief in kaart gebracht om ze slimmer, robuuster en duurzamer te maken.
   
 4. Het effect van toegepaste bodembewerkingen op de vochtbeschikbaarheid van teelten wordt bepaald. Verworven kennis rond gebruik van druppelirrigatie en drainage wordt vertaald naar een bedrijfsgerichte, duurzame irrigatiestrategie en zal leiden tot meer duurzame teelten.
   
 5. Tot slot zullen efficiënte monitoringssystemen en duurzame beheersingstechnieken ontwikkeld worden voor nieuw opkomende en gewijzigde plagen als gevolg van de klimaatverandering.

 

Alle Vlaamse praktijkcentra Plant werken in dit project samen om de kennisopbouw en -overdracht naar een slimme combinatie van teeltkeuze en teelttechniek te optimaliseren en zoveel mogelijk land- en tuinbouwers te bereiken. Het Proefcentrum voor Sierteelt zal instaan voor de coördinatie van het project.

 

Bron: Sierteelt en Groenvoorziening 

 

In samenwerking met

      

 

Met de steun van

    

Print

Number of views (2543)/Comments (0)

More links

Theme picker

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van