X
GO

Actueel nieuws

Waterportaal voor Oost-Vlaamse land- en tuinbouwers

Waterportaal voor Oost-Vlaamse land- en tuinbouwers

Een samenwerking tussen de dienst Landbouw en Platteland van de provincie Oost-Vlaanderen en de praktijkcentra PCG, PCA en PCS

Author: Greet Tavernier/woensdag 11 september 2019/Categories: Nieuws

Rate this article:
No rating

In Oost-Vlaanderen is er door de jaren heen heel wat praktijkervaring opgebouwd rond water op land- en tuinbouwbedrijven. Al deze waterinformatiestaat verzameld op het Waterportaal, een samenwerking tussen de dienst Landbouw en Platteland van de provincie Oost-Vlaanderen en de praktijkcentra PCGPCA en PCS.

De doelstelling van het Waterportaal is drieledig. Enerzijds is het een loket waar telers terecht kunnen met watergerelateerde vragen zoals:

  • het inzetten van alternatieve waterbronnen
  • waterkwaliteit, ontijzering, beregeningKO
  • emissiereductie gewasbeschermingsmiddelen en verwerking ervan
  • … 

Anderzijds willen we kennis uit de prakrijkcentra via lopende projecten en proeven bundelen en ter beschikking stellen. Kennisoverdracht naar de sector is onze rode draad. Daarnaast heeft het Waterportaal een voorbeeldfunctie, onze brede kennis uit de verschillende sectoren maakt dat we op de hoogte zijn van vernieuwende technieken en evoluties binnen de land- en tuinbouwsector.

 

Hoeveel water heb ik nodig op mijn bedrijf? 

Een waterscan brengt de waterbehoefte van een bedrijf in kaart door op een kritische manier de watertoepassingen te analyseren. Samen met de landbouwer bekijken we:

 

  • hoe groot de waterbehoefte is, 
  • of er specifieke kwaliteitseisen gelden voor bepaalde toepassingen (drinkwater voor het vee, reinigen van de melk installatie),
  • welke alternatieve waterbronnen al of niet ingezet kunnen worden.

Alternatieve waterbronnen zijn belangrijk om het gebruik van grond- en leidingwater af te bouwen. Dit hoogwaardig water brengt namelijk een grote kost met zich mee. In de waterscan zoeken we naar mogelijke maatregelen voor opslagcapaciteit, zuivering, kostprijs, ...

De afgelopen jaren werden we geconfronteerd met een veranderend klimaat, onze zomers waren historisch droog. Een waterscan kan hier een handig hulpmiddel zijn om water te besparen of efficiënt met water om te gaan op je bedrijf.

 

Waar blijf ik het water halen?

Water wordt voor verschillende toepassingen ingezet op een bedrijf: drinkwater, reinigingswater, irrigatie, ... Het is een onmisbaar productiemiddel in land- en tuinbouw. Gebruik zoveel mogelijk alternatieve waterbronnen zoals hemelwater, oppervlaktewater of gezuiverd afvalwater. De website van het Waterportaal (www.waterportaal.be) geeft voor de meeste vormen van alternatieve bron een overzicht van wat het is, kwaliteit, kwantiteit en de kostprijs. Onder deze rubriek vind je ook informatie per sector met telkens een overzicht van het waterverbruik, kwaliteitseisen en mogelijke waterbronnen. Ook informatie over het wettelijke kader kan je er terugvinden (vergunningen, heffingen, subsidies).

En voldoet elke soort water aan de kwaliteit?  Elke toepassing vraagt een bepaalde kwaliteit. Regenwater kan je inzetten om gewassen te beregenen of als drinkwater voor het vee (na analyse), maar is niet bruikbaar om je melkinstallatie te reinigen. Sommige bedrijven bijvoorbeeld gebruiken ondiep grondwater voor het reinigen van melkinstallaties. De norm voor het ijzergehalte ligt lager dan 0,2 mg/l. Maar vaak is het probleem bij ondiep grondwater dat op sommige plaatsten ijzerconcentratie kan oplopen tot 213 mg/l, ver boven de kwaliteitsnorm.

 

Hoe moet ik omgaan met restvloeistoffen?

Resten van gewasbeschermingsmiddelen kunnen door het reinigen van spuittoestellen of lekkende spuitdoppen in het oppervlakte- of grondwater terecht komen, dit heet puntvervuiling. Je kan het voorkomen door op een onverhard oppervlak te vullen, spoelen of te reinigen. De aanwezigheid van micro-organismen zorgt ervoor dat resten van gewasbeschermingsmiddelen op een biologische manier afgebroken worden. Let er ook op dat je niet te dicht bij een waterloop dergelijke activiteiten uitvoert (min. 5 m) en dat een terugloopbeveiliging voorzien is op je leidingen. Daarnaast kan je ook gebruik maken van een vulplaats zoals in Sint-Gillis-Waas. Deze vulplaats is de eerste binnen Oost-Vlaanderen en werd aangelegd binnen een Plattelandsproject van de provincie Oost-Vlaanderen.

Soms is er geen andere mogelijkheid dan het vullen, reinigen of spoelen uit te voeren op een verhard oppervlak. Vang het restwater op om het later te verwerken. Er zijn verschillende verwerkingsmanieren die in de brochure ‘Zuivering van restvloeistoffen van het spuittoestel, praktische leidraad’ beschreven staan.

 

Meer info?

www.waterportaal.be
info[at]waterportaal.be
+32 (0)9 381 86 83

Print

Number of views (1969)/Comments (0)

More links

Theme picker

In samenwerking met