X
GO

Waterscan

Op deze pagina:

 

 

Wat is een waterscan?

Een waterscan is een instrument waarmee de waterbehoefte op uw bedrijf in kaart wordt gebracht. Er wordt gekeken naar mogelijke waterbesparingsmaatregelen en ook in hoeverre de grondwaterwinning of de drinkwaterfactuur, zowel technisch als economisch, kan worden afgebouwd en vervangen door andere waterbronnen.

Kort samengevat is een waterscan dus een kritische kijk op alle toepassingen van water op uw bedrijf.

In een eerste fase zijn vaak besparingen aan te duiden die geen nieuwe investeringen vereisen (lekkend irrigatiesysteem, overmatig kuiswater, kapotte drinkbakken, slecht afgestelde regelingen, ...).

Een verdere analyse maakt duidelijk of alternatieve waterbronnen kunnen worden ingezet op het bedrijf. Om hierover te kunnen oordelen dienen volgende criteria bekend te zijn:

  • Hoe groot is de waterbehoefte op het bedrijf?
  • Wat is de vereiste kwaliteit van het water voor de verschillende toepassingen?
  • Welke alternatieve waterbronnen kunnen hieraan beantwoorden?

Tijdens een waterscan worden onder meer volgende vragen beantwoord:

  • Waar, hoe en hoeveel opslagcapaciteit kan voorzien worden
  • De vereiste zuiveringsstappen vooraleer het water zonder gevaar mag worden gebruikt
  • De kostprijs van een dergelijke investering en de werkingskosten

Een waterscan kan uitgevoerd worden door het Waterportaal.

 

Waarom kiest u voor een waterscan?

Onderzoek toont aan dat nog te vaak hoog kwalitatief water wordt gebruikt voor toepassingen die dit niet vereisen. Zo wordt er als drinkwater voor dieren of voor het reinigen van stallen en machines nog te vaak diep grondwater en duur leidingwater ingezet, terwijl andere waterbronnen hiervoor kunnen worden aangewend. Als drinkwater voor varkens en runderen kan evengoed hemelwater en ondiep grondwater ingezet worden, mits voldaan wordt aan de kwaliteitsnormen voor drinkwater. Voor het reinigen van stallen en machines kan naast hemelwater ook oppervlaktewater perfect ingezet worden. In de tuinbouw kan een grotere dimensionering van de regenwateropslag een oplossing zijn om zo het grond- of leidingwaterverbruik te reduceren of zelf uit te schakelen.

Een waterscan kunt u inzetten om een beeld te krijgen van de mogelijkheden voor een duurzaam watergebruik op uw bedrijf en van de maatregelen die interessant en/of haalbaar zijn voor uw bedrijf.

Een waterscan is geen eenmalige actie, maar helpt de basis leggen voor de ontwikkeling van een langetermijnvisie voor de inschakeling van waterbesparingsmaatregelen en alternatieve waterbronnen op uw bedrijf.

 

Wat is het voordeel van een waterscan?

Met een waterscan krijgt u een beeld van de omschakelingsmogelijkheden van grondwater naar andere waterbronnen. Op deze manier wordt zowel voor u als in het kader van een vergunningsaanvraag duidelijk aangegeven welk volume grondwater in de toekomst nodig zal zijn voor uw bedrijf en binnen welke termijn een (gedeeltelijke) omschakeling mogelijk is en kan gerealiseerd worden.

Na de uitvoering van een waterscan op uw bedrijf overweegt u welke waterbesparingsmogelijkheden en alternatieve waterbronnen u inzet. Door uw watergebruik te beperken bespaart u kosten via een lagere gebruiksfactuur en via de saneringsbijdragen voor water. U bespaart ook op het gebruik van diep grondwater en/of leidingwater, dat in de toekomst schaarser en dus ook duurder zal worden.

 

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van