X
GO

 

Hieronder vindt u een overzicht van het actueel nieuws. Via de tags kan u verder zoeken binnen een bepaald thema zoals bemesting, project, ...

Actueel nieuws

Demonstratie randenbeheer aan Barbierbeek Kruibeke

Demonstratie randenbeheer aan Barbierbeek Kruibeke

Project ‘Water-Land-Schap Barbierbeek Verbindt!’

Author: Elise/dinsdag 14 september 2021/Categories: Nieuws

Rate this article:
No rating

Op donderdag 2 september namen ruim vijftig landbouwers en geïnteresseerden aan de Barbierbeek in Kruibeke deel aan een demonstratienamiddag in het kader van randenbeheer. Het was een organisatie vanuit het landinrichtingsproject ‘Water-Land-Schap Barbierbeek Verbindt!’, op initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met Boerennatuur Vlaanderen.

Binnen dit project wordt ingezet op het behoud en de versterking van de unieke Barbierbeekvallei waar water, landbouw en landschap een belangrijke plaats hebben. Met een aangepast landbeheer zal de oever- en waterlopenstructuur, de waterkwaliteit en de biodiversiteit, en de inefficiënte vorm van de productiepercelen verbeteren.

 

De landbouwers in dit gebied zijn belangrijke partners in dit project. Op vrijwillige basis en met de nodige vergoedingen, advies of een demonstratienamiddag zoals vandaag, willen wij hen dan ook graag betrekken en gebruik maken van hun kennis en kunde. Het is belangrijk dat we samen stappen vooruit kunnen zetten om onze doelstellingen te bereiken. Een mooi aantal landbouwers toont vandaag alvast interesse en dat stemt mij hoopvol.

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en platteland

 

Het aangepaste randenbeheer en vooral het ‘maaien in de praktijk’ kwam ter sprake aan de hand van demonstraties. Hierbij hield men rekening met de sterk meanderende Barbierbeek, het 'bolle akker'-gebied en de veldsituatie ter plaatse. Zeven verschillende types maaiers, al dan niet met laadcombinatie, werden voor het eerst samengebracht, toegelicht en gedemonstreerd.

Ruim 50 deelnemers werden onthaald aan de Beekstraat in Kruibeke, ter hoogte van de Barbierbeek, en begeleid naar drie verschillende locaties. Samen met gedeputeerde Grillaert kregen ze uitleg en demonstraties over volgende zaken:

  • maaien van de randen en teeltvrije (1 m) strook langs waterlopen en grachten in 'bolle akker'-gebied;
  • maaien met maai-laadcombinatie langs de sterk meanderende Barbierbeek;
  • maaien van een bufferstrook in functie van ruwvoeder.

 

Klik hiernaast naar de Posters Demonstratie randenbeheer Barbierbeek

 

Concrete voorbeelden gerealiseerd binnen het project

 

 

Meer info?

Demonstratie randenbeheer aan Barbierbeek Kruibeke

Voorwaarden, procedure en de nodige documenten voor een Vergoeding voor het uitvoeren van beheermaatregelen binnen het project Water-Land-Schap Barbierbeek verbindt! kan je vinden via de link.
Wie geïnteresseerd is kan nu reeds een aanvraag indienen voor een overeenkomst die start in 2022.

 

Met de steun van

        

Print

Number of views (484)/Comments (0)

Tags: tuinbouw

Documents to download

More links

Theme picker

In samenwerking met