X
GO

 

Hieronder vindt u een overzicht van het actueel nieuws. Via de tags kan u verder zoeken binnen een bepaald thema zoals bemesting, project, ...

Actueel nieuws

Bouw je eigen biofilter!

Bouw je eigen biofilter!

Terugblik op de demodagen 'Bouw je eigen biofilter'

Auteur: Elise/vrijdag 25 maart 2016/Categories: Nieuws, Publicaties, Media, Emissiereductie

Telers zijn er zich steeds meer van bewust dat spoel- en restvloeistoffen met gewasbeschermingsmiddelen niet zomaar in het oppervlaktewater mogen terecht komen. Er werd hiervoor 2 jaar lang intensief campagne gevoerd door het PCG en alle andere proefcentra in Vlaanderen. De jaren ervoor onderzochten deze centra de juiste en meest haalbare oplossingen. Dat onderzoek rendeert nu in een advies op maat voor de sector.

 

Fytobak of biofilter?

Bouw je eigen biofilter

Een fytobak of biofilter is niet altijd noodzakelijk. In eerste instantie adviseren we bedrijven om spoel- en restwater met gewasbeschermingsmiddelen te vermijden. Door handelingen als vullen, spoelen en reinigen van het spuittoestel op het veld uit te voeren, kan dit restwater alvast geen gevaar betekenen voor het oppervlakte- en grondwater.

Indien deze handelingen toch gebeuren op verhard oppervlak zonder opvang, kan dit restwater afspoelen naar beken of riolen en dus een potentieel gevaar vormen voor het milieu. In dat geval dient het restwater op een verantwoorde manier opgeslagen en verwerkt te worden.

Momenteel zijn in Vlaanderen vier systemen erkend om deze restvloeistoffen te verwerken:

  • de biofilter
  • fytobak
  • Heliosec®
  • Sentinel®.

De biofilter kan van 500 tot 5000 L restwater op jaarbasis verwerken en is qua capaciteit voor vele land- en tuinbouwbedrijven een geschikt zuiveringssysteem. Het is compact, flexibel, verplaatsbaar en bovenal goedkoop.

Voor loonsproeiers is het vaak beter om over te gaan naar een fytobak omdat die grotere volumes aankan. Beide systemen zijn te bezichtigen op het PCG.

 

Restvloeistof zuiveren met een biofilter

De biofilter bestaat – afhankelijk van de hoeveelheid te verwerken restwater - uit 2 tot 6 cubitainers die met elkaar verbonden zijn. Deze cubitainers zijn gevuld met substraat en micro-organismen. Het te verwerken rest- en spoelwater wordt over de bovenste cubitainer verdeeld en doorloopt het ganse systeem. Hierin breken de micro-organismen de gewasbeschermingsmiddelen af. Onderzoek toont aan dat 95% tot 99% van de gewasbeschermingsmiddelen worden afgebroken. Het water dat achterblijft krijgt de tijd om te verdampen, mede dankzij 2 of 3 bakken waarin zegge en wilg zijn geplant.

 

Indien je deze laatste ‘verdampingseenheid’ niet wenst te plaatsen, mag het gezuiverd water gebruikt worden als basis voor de spuitoplossing voor een totaal herbicidenbehandeling of als eerste spoelwater.

Veel belangstelling voor workshop 'Bouw je eigen biofilter'.

Op 18 februari organiseerde het PCG een workshop 'Zelf een biofilter bouwen'. We startten de workshop met een toelichting over puntvervuiling, de werking van bioremediatiesystemen, de hiervoor vereiste vergunning en de subsidiekanalen. Deze informatie kan je nalezen in de praktische gids 'Zuivering van restvloeistoffen van het spuittoestel', die je op de website van het PCG kunt raadplegen.

Tijdens het praktische gedeelte van de workshop leerden de deelnemers hoe je met koppelstukken, leidingen en cubitainers zelf een biofilter kan opbouwen. Het filmpje 'Demo: De bouw van een biofilter' is hierbij een handig instrument.

Het principe blijft echter steeds hetzelfde. In de film wordt één uitvoering beschreven met hieronder de benodigdheden. Neem ook een kijkje in de brochure 'Zuivering van restvloeistoffen van het spuittoestel: praktische-leidraad'.

 

Succes

Ook andere proefcentra organiseerden een workshop 'Zelf een biofilter bouwen'. In totaal werden 8 workshops georganiseerd met 217 deelnemers. Er was eveneens de mogelijkheid om een 'bouwpakket biofilter' aan te kopen. In totaal werden 25 bouwpakketten verkocht.

 

Meer info?

Wil je meer weten of heb je plannen om een vul- en spoelplaats of biozuiveringssysteem aan te leggen op je bedrijf, neem dan gerust contact op. We bekijken dan welk systeem een haalbare oplossing is voor je bedrijf om restvloeistoffen te verwerken.

Elise Vandewoestijne

Print

Number of views (13174)/Comments (0)

Documents to download

More links

Theme picker

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van