X
GO

Actueel nieuws

Oost-Vlaanderen gaat alternatieve waterbronnen in kaart brengen

Oost-Vlaanderen gaat alternatieve waterbronnen in kaart brengen

Zo kan elke landbouwer in tijden van waterschaarste bekijken welke waterbronnen er in de buurt van zijn perceel beschikbaar zijn en welke de voorwaarden zijn om dit water aan te wenden.

Author: Elise/vrijdag 22 februari 2019/Categories: Nieuws, Waterbronnen

Rate this article:
4.7

De klimaatverandering vraagt om een integraal waterbeheer. Een belangrijk onderdeel daarvan is het in kaart brengen van de beschikbaarheid van alternatieve waterbronnen. En dat gaan ze in Oost-Vlaanderen doen voor hun land- en tuinbouwers. De alternatieve waterbronnen zullen overzichtelijk worden gebundeld op de website van het Waterportaal. Zo kunnen de land- en tuinbouwers duurzamer omspringen met het kostbare water en kan het beleid hen daaromtrent beter bereiken.

Wereldwijd wordt water een schaars product. Vlaanderen is een gebied waar de waterbeschikbaarheid per inwoner heel laag is. We staan zelfs op de vierde plaats van landen die weinig water ter beschikking hebben. Alleen Korea, Tsjechië en Italië doen het nog slechter. Landen als Spanje en Portugal scoren een stuk beter. Daarenboven zal Vlaanderen door de klimaatverandering meer en meer worden geconfronteerd met periodes van intensere piekregens en toenemende droogte.

 

Info alternatieve waterbronnen te versnipperd

Landbouwers kampten de afgelopen twee jaar met een nijpend tekort aan water voor hun gewassen. Hun voorraden waren zo goed als uitgeput. Ze weten ook niet waar ze terecht kunnen met hun vragen omtrent alternatieve waterbronnen. De info daaromtrent is namelijk vaak heel versnipperd en verdeeld over verschillende instanties. Zo biedt Dienst Ondergrond Vlaanderen (DOV) een enorme hoeveelheid data en gegevens over de grondwatertoestand, maar is deze databank onbekend of is het te moeilijk om info ervan te raadplegen. Daarnaast is er vanuit de overheid een streng beleid over het winnen van diep grondwater in actiegebieden en waakgebieden, maar landbouwers zijn zich vaak onvoldoende bewust van de problematiek.

 

 

Oost-Vlaanderen gaat alternatieve waterbronnen in kaart brengen

Droogtekaart van 2018: neerslagtekort in Vlaanderen (bron: PCA / Metinet): de rode zones hadden vrij hoge tekorten, de groene beperkte tekorten. De blauwe balkjes geven de hoeveelheid neerslag weer (l /m²) die gevallen is in de maanden mei tot en met augustus.

 

Oost-Vlaanderen brengt waterbeschikbaarheid in kaart

Om in Oost-Vlaanderen al wat transparantie te bieden nam het PCG initiatief om samen met de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen en Databank Ondergrond Vlaanderen van de Vlaamse overheid een plattelandsproject uit te schrijven. De bedoeling is om in kaart te brengen waar in Oost-Vlaanderen op een duurzame manier water kan worden gewonnen. Zo kan elke landbouwer in tijden van waterschaarste bekijken welke waterbronnen er in de buurt van zijn perceel beschikbaar zijn en welke de voorwaarden zijn om dit water aan te wenden.

 

 

Overzichtelijk gebundeld op website Waterportaal

Al deze info zal gebundeld en overzichtelijk weergegeven worden via de website van het Waterportaal. Het Waterportaal is een samenwerkingsverband tussen de proefcentra in Oost-Vlaanderen, met name PCG, PCA en PCS, en de dienst Landbouw en Platteland van de provincie Oost-Vlaanderen. De missie van het Waterportaal is om alle kennis omtrent waterbeheer in de land- en tuinbouwsector samen te brengen en te laten doorstromen naar de sector toe. De website van het Waterportaal is daarom een uitstekend kanaal om het totale aanbod aan alternatieve waterbronnen in Oost-Vlaanderen te bundelen en te verspreiden.
Het overzicht zal zeer toegankelijk en gebruiksvriendelijk worden gemaakt. Een duidelijke structuur, korte en bondige toelichting en linken naar gerelateerde websites en/of contactpersonen moeten maken dat de gebruiker onmiddellijk weet wat voor zijn/haar bedrijf op die locatie de meest geschikte alternatieve waterbron is en welke acties hij/zij moet ondernemen.

 

 

Op naar een duurzamer waterbeheer

Door het aanbod aan alternatieve waterbronnen in kaart te brengen willen we streven naar een duurzamer waterbeheer, dat moet zorgen voor een verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater en overmatig grondwatergebruik moet vermijden. Voor de landbouwer komt het er in de eerste plaats op aan dat hij makkelijk kan terugvinden waar hij op een duurzame manier water kan winnen.

 

 

Met de steun van

  

   

Het project ‘In kaart brengen van de waterbeschikbaarheid voor de Oost-Vlaamse land- en tuinbouwsector’ komt tot stand dank zij de steun van Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

 

Print

Number of views (3951)/Comments (0)

More links

Theme picker

In samenwerking met