X
GO

Waterbronnen

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat belangrijke watervoerende lagen in Vlaanderen onderhevig zijn aan verdroging. Daarom is het van groot belang dat binnen de land- en tuinbouwsector ook zoveel mogelijk inspanningen geleverd worden om andere waterbronnen dan diep grondwater te gebruiken.

Met steun van