X
GO

Irrigatie

 

De vochtbehoefte van het gewas wordt bepaald door de verdamping via het gewas (transpiratie) en de verdamping via het bodemoppervlak (evaporatie) . Deze worden samen genomen in de term evapotranspiratie omdat in een gesloten gewas niet kan worden uitgemaakt wat de exacte verhouding is tussen transpiratie en evaporatie. De evapotranspiratie wordt bepaald door de hoeveelheid zon, de luchtvochtigheid, de temperatuur en de wind, en het wordt uitgedrukt in mm per dag.

 

Sinds 2017 wordt Vlaanderen geconfronteerd met periodes van langdurige droogte. Als een plant droogtestress ervaart, reduceert dat de groei van het gewas. Dit resulteert voor de meeste gewassen in een verminderde opbrengst en kwaliteit. Bij een juiste irrigatiesturing wordt gestreefd naar een verbetering van de gewasopbrengst en –kwaliteit, maar ook naar een maximale benutting van water en nutriënten.

 

Vanuit Viaverda Site Kruisem gebeurt irrigatiesturing bij de teelt van groenten. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van sensoren (vochtsensoren, tensiometers) en verdampings- of irrigatiemodellen voor de juiste bepaling van de watergift.

Bij het gebruik van irrigatiemodellen moet enerzijds geweten zijn hoeveel vocht de bodem maximaal ter beschikking kan stellen aan het gewas. Anderzijds moet elke dag gemeten of berekend worden hoeveel vocht er wordt opgenomen en verdampt door het gewas en de bodem, welke verliezen er optreden via doorspoeling en hoe de bochtvoorraad aangevuld wordt door neerslag, beregening of door capillaire nalevering uit de grond. Het model moet bijgestuurd worden aan de hand van metingen uit de praktijk.

 

Analoog onderzoek en advies in de sierteelt vindt plaats door het Viaverda Site Destelbergen. Er wordt samengewerkt met het Viaverda Site Kruisem, o.a. voor het verzamelen van data van weerstations in Vlaanderen en voor advies in de aardappelteelt.

De irrigatie-efficiëntie wordt verhoogd door een juiste bepaling van het tijdstip en de grootte van de watergift, maar ook door een optimalisatie van het irrigatiesysteem.

Hierbij speelt een juist debiet, juiste drukverdeling en een uniforme waterafgifte een zeer grote rol. Daarom wordt vanuit Waterportaal advies gegeven over het ontwerp van een nieuw watergeefsysteem (druppelirrigatie, fertigatie, beregeningssysteem met kleine sproeiers, haspel met sproeikanon, beregeningsboom), maar ook over mogelijke verbeteringen aan bestaande systemen. Voor dit laatste worden voornamelijk debiet- en drukmetingen en uniformiteitstesten uitgevoerd op het terrein, naast computerberekeningen.

 

Hoeveel kost beregenen? De beregeningstool rekent dat voor jou uit!

Om de land- en tuinbouwsector te wapenen tegen langdurige droogte, is het uiterst belangrijk om beredeneerd om te springen met het beschikbare water. In het OptiwAPP project wordt via de webapplicatie ‘beregeningstool’ inzicht gegeven in de waterbehoefte van de voornaamste teelten en de kostprijs van beregenen. Ook wordt een overzicht gegeven van de rendabiliteit van beregenen. Zo kan er beter ingeschat worden wanneer het beschikbare water best wordt ingezet.

Daarenboven omvat deze applicatie ook infofiches over geavanceerde precisieberegeningstechnieken, zodat de teler een transparant beeld krijgt over de innovaties die zich afspelen in de sector en de inpasbaarheid op zijn bedrijf.

 

Nieuws

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van