X
GO

Emissiereductie

Door alle partners van het Waterportaal wordt gewerkt aan het verminderen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater en grondwater. Hierbij wordt samengewerkt in projecten en rond goede agrarische praktijken waardoor puntlozingen en diffuse verontreinigingen van gewasbeschermingsmiddelen vermeden worden.

Voorbeelden van puntvervuiling omvatten:

  • Morsen
  • Verliezen van geconcentreerde of verdunde spuitmiddelen van de verpakking tijdens het mengen, vullen en leegmaken van de verpakkingen
  • Reiningswater van spuittoestellen (bron: TOPPS, 2008)

Via proeven en projecten werkt het Waterportaal mee aan de verminderen van de uitspoeling en lozing van nutriënten naar grondwater en oppervlaktewater vanuit de tuinbouw en de akkerbouw. Bemestingstechnieken en -adviezen worden verfijnd en de watergift bij irrigatie wordt verbeterd om uitspoeling te vermijden. In de glastuinbouw en bij containervelden wordt onderzoek verricht en advies verleend over recirculatie van (drain)water ten einde restdrain te vermijden.

Aanpak van puntvervuiling door gewasbeschermingsmiddelen

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van