X
GO

Actueel nieuws

Droogtemaatregelen: code geel

Droogtemaatregelen: code geel

Update 21 april 2020

Author: Elise/dinsdag 28 april 2020/Categories: Irrigatie

Rate this article:
No rating
Momenteel zijn de debieten op verschillende waterlopen lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dit is o.a. het geval in het IJzer-, Dijle- en Demerbekken. Ook in de bovenlopen worden op verschillende plaatsen lage peilen waargenomen.
Op ongeveer 86% van alle locaties in Vlaanderen zijn de grondwaterpeilen de voorbije maand gedaald. In 36% van de locaties zijn de grondwaterstanden zeer laag en in 34% van de locaties zijn ze laag voor de tijd van het jaar.
 
Gelet op het droge weer van de afgelopen weken en de lage neerslagverwachtingen voor de komende weken wordt een verdere daling van grondwaterstanden en debieten verwacht.
In het westen van Vlaanderen worden op de waterwegen reeds de eerste waterbesparende maatregelen genomen.
Er zijn geen problemen met de drinkwatervoorziening.
 
Doordat momenteel de eerste preventieve maatregelen genomen worden, wordt het beheerniveau opgeschaald van niveau 0 (normaal beheer – code groen) naar niveau 1 (preventieve maatregelen – code geel). De situatie wordt door de bevoegde diensten opgevolgd.
Spaarzaam omgaan met alle soorten van water is steeds noodzakelijk.
 
(Bron: integraalwaterbeleid.be)

 

Print

Number of views (1297)/Comments (0)

Theme picker

In samenwerking met