X
GO

Opslag water

Hemelwater, dat vooral bestaat uit regenwater opgevangen door daken, is door de goede kwaliteit geschikt voor veel toepassingen (irrigatiewater, drinkwater dieren, sanitair water, aanmaakwater gewasbescherming, reinigingswater,…). Aangezien regenwater niet continu beschikbaar is, is wateropslag noodzakelijk.

Er zijn verschillende manieren om hemelwater op te slaan. De bekendste systemen zijn foliebassins, watersilo’s en open putten, naast ondergrondse wateropslag in putten of kelders. De keuze tussen de systemen is afhankelijk van kostprijs en hoeveelheid water die opgeslagen kan worden, maar ook waterkwaliteitsfactoren (vb. goede algenpreventie) kunnen een belangrijke rol spelen.

 

Tabel: samenvatting van de belangrijkste wateropslagsystemen

 

Soorten opslag water

In samenwerking met