X
GO

Waterverbruik Vlaamse varkenshouderij

De Vlaamse varkenssector gebruikte in 2005 ongeveer 15 % van het totale verbruikte water in de Vlaamse land- en tuinbouwsector (bron: Mira-T 2007). Daarvan wordt ruim 75 % gebruikt als drinkwater en 15 % als reinigingswater.

Momenteel is in de varkenshouderij ook water nodig voor de werking van luchtwassers. Luchtwassers worden ingezet om de geur, de ammoniakemissie en de hoeveelheid fijne stof terug te dringen. In bedrijven waar de stallen hiermee zijn uitgerust is de hoeveelheid water die nodig is voor deze wassers aanzienlijk en bijna even groot als de hoeveelheid drinkwater. Gezien de huidige milieuregels zal het aantal stallen uitgerust met luchtwassers in de toekomst nog sterk toenemen.

In samenwerking met