X
GO

Kwaliteitseisen Vlaamse varkenshouderij

Een minimale kwaliteit van het drinkwater is nodig om goede technische resultaten te bekomen. Hierbij is vooral de kwaliteit van het drinkwater ter hoogte van de nippels van belang. De kwaliteit is op deze plaats dikwijls slechter dan aan de bron doordat in de leidingen een biofilm ontstaat. Die biofilm ontstaat in de leidingen door afzettingen van mineralen waarop dan bacteriën, gisten en schimmels gaan groeien.

Ontsmetten en regelmatig reinigen en doorspoelen van de leidingen is dus steeds noodzakelijk.

In onderstaande tabellen worden de normen weergegeven waaraan drinkwater, volgens Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) moet voldoen. Deze kwaliteitseisen zijn onder meer van toepassing omwille van dierengezondheidsaspecten.

 

Tabel: Kwaliteitseisen waaraan het drinkwater voor varkens het best voldoet - Scheikundig onderzoek


(Bron: DGZ - Dierengezondheidszorg Vlaanderen)

 

Tabel: Kwaliteitseisen waaraan het drinkwater voor varkens het best voldoet  – Bacteriologisch onderzoek


(Bron: DGZ - Dierengezondheidszorg Vlaanderen)

 

Aan water voor de reiniging van de stallen worden veel minder eisen gesteld. Ook aan het water dat in de luchtwasser gebruikt wordt, kunnen minder strenge eisen gesteld worden. Hemelwater zal omwille van zijn laag calciumgehalte meestal zeer goed geschikt zijn voor gebruik in een luchtwasser.

(Bron: lv.vlaanderen.be: Praktijkgids Water in de land- en tuinbouw)

In samenwerking met