X
GO

Waterverbruik pluimveehouderij

De Vlaamse pluimveesector staat in 2005 voor ongeveer 3 % van het totale wategebruik in de Vlaamse land- en tuinbouw. (bron: Mira-T 2007). Het gaat om water dat wordt gebruikt als drinkwater voor het pluimvee, voor de reiniging van stallen en uitrusting en eventueel voor de koeling van de stallen.

Volgende figuur toont dat in de periode tussen 2000 en 2005 het watergebruik in de pluimveehouderij licht is afgenomen.

In samenwerking met