X
GO

Mogelijkheden alternatieve waterbronnen per sector

Om te kunnen beoordelen of alternatieve waterbronnen bruikbaar zijn op een land- of tuinbouwbedrijf, dienen volgende criteria bekend te zijn:

  • Hoe groot is de waterbehoefte op het bedrijf?
  • Wat is de vereiste kwaliteit van het water voor de verschillende toepassingen?
  • Welke alternatieve waterbronnen kunnen hieraan beantwoorden?

     

Alternatieve waterbronnen per sector

 
 
Varkenshouderij
           
Pluimveehouderij
           
Vleesvee- en kalverhouderij
 
             
 
Melkveehouderij
 
Openluchtgroententeelt
 
Hydrocultuur van witloof
 
             
 
Sierteelt
 
Fruitteelt
 
Substraatteelt in de glastuinbouw
 
             

In samenwerking met