X
GO

Waterverbruik sierteelt

De provincie Oost-Vlaanderen neemt 43 procent van de Belgische sierteeltproductie voor zijn rekening. 50 % van het Vlaamse areaal sierteelt situeert zich in Oost-Vlaanderen, en 38 % van het areaal boomkwekerij. Zo goed als alle azalea’s en bloembollen en -knollen worden in Oost-Vlaanderen geteeld.
De variatie aan teeltsystemen is zeer groot in de sierteelt en dat uit zich ook in het watergebruik.

Water wordt op sierteeltbedrijven hoofdzakelijk gebruikt voor:

  • Irrigatie
  • Nachtvorstbestrijding
  • Gewasbeschermingstoepassingen
  • Beneveling
  • Reinigingen van filters, serres, loodsen en machines

Hoeveel water er in de sierteelt wordt gebruikt, is niet eenduidig te bepalen want dit hangt af van tal van parameters.

 

Mogelijke waterbronnen sierteelt

De irrigatie van de planten is de grootste waterstroom op een sierteeltbedrijf. Hemelwater is het meest geschikt als uitgangswater door de zeer lage elektrische geleidbaarheid. Vaak worden hieraan meststoffen toegevoegd (fertigatie) waarna het als voedingsoplossing naar de planten gaat.

Bij een gesloten teeltsysteem wordt het overtollige gietwater (= drainwater) opgevangen, gemengd met vers water en hergebruikt in de teelt. Hierdoor worden water en meststoffen hergebruikt wat voor een kostenbesparing zorgt. Dit drainwater vraagt wel een regelmatige analyse, aangezien na verloop van tijd zouten zich kunnen opstapelen. Bij hergebruik van drainwater bestaat het risico op verspreiding van ziektekiemen, zoals schimmels en bacteriën. Het is aangewezen dit water te ontsmetten vóór hergebruik met bv. een langzame zandfilter, UV-ontsmetter, ...

 

Foto: langzame zandfilter

 

De hoeveelheid gietwater die nodig is op een bedrijf hangt samen met het watergeefsysteem, de waterbehoefte van het gewas, de gewasverdamping, de waterafvoer via het wortelmilieu, de waterkwaliteit, het type substraat, … De gewasverdamping is de belangrijkste factor. Het ingestraalde zonlicht heeft hierbij een belangrijke invloed en bepaalt in grote mate het waterverbruik van een bepaalde teelt.

Hemelwater is het meest geschikt als aanmaakwater in de sierteelt, maar aangezien het niet continu beschikbaar is doorheen het jaar, is wateropslag noodzakelijk. Hiervoor wordt vaak een watersilo of foliebassin gebruikt. Meestal kan niet alle regenwater opgeslagen worden en is het toch nodig om beroep te doen op een andere waterbron dan hemelwater. Bij de inzet van een alternatieve waterbronnen doet u er goed aan om na te gaan of het water voldoet aan de richtwaarden voor aanmaakwater.

Indien gebruik gemaakt wordt van ondiep grondwater of boorputwater voor de irrigatie van de teelt, moet eerst nagegaan worden of dit water voldoet aan de kwaliteitseisen voor gietwater. De kwaliteit wordt het best jaarlijks gecontroleerd.

Met oppervlaktewater als gietwater moet zeer voorzichtig omgesprongen worden. De kwaliteit kan matig en aan schommelingen onderhevig zijn. Een groot opvangbekken, dat afgesloten kan worden van de waterloop, is aan te raden, net zoals een opvolging van de kwaliteit doorheen het seizoen. In de sierteelt wordt oppervlaktewater maar heel beperkt gebruikt.

 

(bron: lv.vlaanderen.be: Praktijkgids Water in de land- en tuinbouw)

 

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 80 84

   info@waterportaal.be

Met steun van