X
GO

Subsidies

VLIF-steun

De overheid voorziet in een aantal financiële stimulansen om het duurzaam gebruik van water te stimuleren. Bij het VLIF (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds) komen de volgende investeringen in verband met het hergebruik van water in aanmerking voor steun:

  • installatie voor waterzuivering op bedrijfsniveau, met inbegrip van de installaties voor waterzuivering in het kader van hergebruik van overtollig regen- en beregeningswater;
  • systemen voor het hergebruik van beregeningswater, opvang en het hergebruik van hemelwater als beregeningswater;
  • beregeningsinstallaties en installaties voor fertigatie (andere dan serre-uitrusting), maar niet op basis van grondwater;

Het uitgebreide aanbod van VLIF-steun aan land- en tuinbouwers is te raadplegen op de website van de Vlaamse Overheid, dienst Landbouw en Visserij.

Gemeentelijke en provinciale subsidies

In bepaalde gevallen, vb. voor kleinschalige waterzuivering, kan eveneens subsidie verkregen worden bij de gemeente of de provincie. Vele gemeenten voorzien eveneens een subsidie bij de aanleg van een hemelwaterput. Neem voor meer informatie hieromtrent contact op met de milieudienst van uw gemeente.

In samenwerking met