X
GO

Waterverbruik substraatteelt in de glastuinbouw

Het water op glastuinbouwbedrijven wordt voor het overgrote deel gebruikt voor irrigatie. Daarnaast is er water nodig voor het spoelen van (zand)filters, het verbruik van de ontijzeringsinstallatie, het reinigen van de serres, loodsen, machines, materialen en verharde oppervlakten, de aanmaak van gewasbeschermingsmiddelen en de sanitaire voorziening (personeel). Op bepaalde bedrijven komt ook dakberegening voor.

Het totale waterverbruik voor de teelt van vruchtgroenten onder glas in Vlaanderen, waarvan de meerderheid geteeld wordt op substraat, bedraagt ongeveer 6 à 7 miljoen m³ per jaar of 1.000 l/m². Er zijn verschillen te noteren tussen de verschillende vruchtgroenten. De watergift per dag varieert van 0,3 tot 8 l/m², afhankelijk van de groente, het seizoen en de gewasstand. Het waterverbruik voor de andere doeleinden is in vergelijking met de hoeveelheid irrigatiewater klein tot verwaarloosbaar.

Voor snijbloemen varieert de dagelijkse watergift van 2 l/m² in de winter tot 10 l/m² in de zomer. In de azaleateelt wordt per gietbeurt gemiddeld 8 l/m² geïrrigeerd, afhankelijk van de gietwijze en van de ouderdom van de planten. In de zomer gebeurt dit elke dag, op extreem warme dagen twee- of driemaal per dag voor de oudste planten, in de winter wekelijks tot driewekelijks.

In de aardbeienteelt is het waterverbruik afhankelijk van het aantal teelten per jaar en van het weer (zonnig of bewolkt). Bij drie teelten per jaar varieert het waterverbruik tussen 1.350 en 1.850 l/m² (voor druppelen, dakberegening en broezen).

In samenwerking met