X
GO

Vergunning

Stedenbouwkundige vergunning

Meld het aanleggen van een vul- en spoelplaats en het plaatsen van opvangciternes bij de gemeente. Voor de installatie van een zuiveringssysteem is enkel een stedenbouwkundige vergunning verplicht indien een systeem vast wordt opgesteld.

 

Milieuvergunning

Voor een vul- en spoelplaats en/of zuiveringssysteem is een milieuvergunning klasse II vereist. Een vul- en spoelplaats voor spuittoestellen en een zuiveringssysteem worden in de VLAREM wetgeving ‘Inrichtingen voor het schoonmaken van apparatuur, met uitzondering van hand- en rugspuitapparatuur, voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, die behoren bij een inrichting voor de opslag en het behandelen van restvloeistoffen’ genoemd. (indelingslijst VLAREM I: rubriek 5.6 en Sectorale voorwaarden VLAREM II: Hoofdstuk 5.5, afdeling 5.5.2.) Neem uw vul- en spoelplaats en zuiveringssysteem reeds mee bij de hernieuwing van uw milieuvergunning als u in de toekomst plant om dit aan te leggen.

 

(bron: Brochure ‘Zuivering van restvloeistoffen van het spuittoestel, praktische leidraad’)

In samenwerking met