X
GO

Microbiologische waterkwaliteit

Naast de chemische, fysische en visuele waterkwaliteit, is de microbiologische waterkwaliteit van groot belang. Er kunnen immers ziekteverwekkers voor plant, mens en/of dier in het water aanwezig zijn.

Als ziekteverwekkers voor planten kunnen zowel bacteriën, virussen als schimmels en zelfs aaltjes in irrigatiewater voorkomen.

Bacteriën kunnen aanwezig zijn in water en biofilm: Pseudomonas spp. (vb.nerfrot bij sla), Xanthomonas spp. (vb. bij aardbei), Erwinia spp. Schimmels kunnen voorkomen in water als beweeglijke zwemsporen (vb. Pythium, Phytophthora) of als niet-beweeglijke sporen (vb. Fusarium, Verticilium). Bij recirculatie van drainwater in de sierteelt kunnen aaltjes eveneens een probleem vormen (vb. in snijrozen).

Opsporen van plantpathogene schimmels in water is mogelijk met behulp van klassieke uitplating, moleculaire detectie (DNA-technieken als Real-Time PCR), bladloktoetsen of immunologische detectiemethoden.

Om de veiligheid van water voor dieren (en mensen) na te gaan kan analyse (bacterieel) op indicatororganismen via uitplatingen gebeuren. Bij de interpretatie van de analyseresultaten is het belangrijk om rekening te houden met de betekenis van de parameters. Bij bepaling van het mesofiel aëroob kiemgetal worden bijvoorbeeld ook gunstige bacteriën mee bepaald. Salmonella en Escherichia coli zijn voorbeelden van ziekteverwekkende bacteriën bij dieren die in water kunnen voorkomen.

 

Tabel: parameters ter controle van bacteriële ziekteverwekkers in water voor dieren (bron: Willems, 2007).

  Parameter     Betekenis
     
  Mesofiel aëroob kiemgetal   22 °C, bact/ml   Indicator voor totaal aantal bacteriën,
      zowel gunstige als ongunstige bacteriën
  Coliformen   bact/100 ml   Indicator voor humane of dierlijke besmetting, hygiëneparameter
      groep bevat veel ziekteverwekkers
  Fecale coliformen   bact/100 ml   Hygiëneparameter, besmetting via uitwerpselen
      korte levensduur dus recente besmetting
  Fecale enterococcen   bact/100 ml   Hygiëneparameter, besmetting via uitwerpselen
      lange levensduur dus systematische besmetting over een lagere periode

 

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van