X
GO

Recirculatiewater

Dit is het drainwater of het overtollige gietwater bij substraatteelten onder glas maar bevat ook het nutriëntrijk spoelwater van filters.

De glastuinbouw wordt gestimuleerd om dit water zoveel mogelijk te hergebruiken bij de volgende gietbeurten. Het hergebruik leidt immers tot een besparing op meststoffen en water. De besparing op meststoffen is bedrijfsafhankelijk maar kan voor grotere bedrijven en voldoende spoelwaterproductie de investeringskosten volledig dekken (S.O.Spuistroom). Voor meer info hierover kan de Inventaris van beschikbare technologieën voor verschillende zuiveringsstappen geraadpleegd worden.

Foto: ozoninstallatie voor waterbehandeling in de tuinbouw (bron: Inventaris van beschikbare technologieën voor verschillende zuiveringsstappen).

In samenwerking met