X
GO

Opvang en hergebruik van drainagewater

Het drainagewater loopt via drainagebuizen en eventueel moerbuizen naar een gracht of beek of naar een verzamelput. Op bedrijven met beregening bestaat de mogelijkheid om het drainagewater over te pompen naar een opvangbassin, om later in het jaar te gebruiken als irrigatiewater. Dit systeem, wordt op een aantal plaatsen in Vlaanderen reeds vele jaren met succes toegepast. Op glastuinbouwbedrijven kan drainagewater van het drainagestelsel onder de waterbassin of onder de serre benut worden. Het is in bepaalde gevallen zelfs mogelijk om aan het gietwater van de planten in de serre (vb. tomaten op substraat) steeds een beperkt percentage (vb. 10-15 %) van dit drainagewater rechtstreeks toe te voegen, zonder dat dit tijdelijk opgeslagen hoeft te worden.

Bij benutting van drainagewater - weliswaar na behandeling en ontsmetting – als drinkwater voor dieren in perioden dat de drainagebuizen lopen is het eveneens niet nodig om een grote opslagcapaciteit aan te leggen. Een beperkte verzamelput kan hier reeds voor de nodige buffering zorgen.

In samenwerking met