X
GO

Betonnen put of kunststof opslagvat

Als alternatief voor een betonkelder kunnen betonnen regenputten (citernes) ondergronds geplaatst worden, maar de opslagcapaciteit is dan wel aanzienlijk kleiner. Dit  is dan ook minder geschikt als grote hoeveelheden regenwater als alternatieve waterbron nodig zijn.

Voor toepassingen met een beperkt waterverbruik zoals aanmaakwater voor gewasbescherming kan regenwater afkomstig van loodsen op die manier wel opgeslagen en hergebruikt worden. Kunststof opslagvaten kunnen een gelijkaardige functie hebben.

In samenwerking met