X
GO

Waterverbruik vleesvee- en kalverhouderij

De Vlaamse vleesvee- en kalversector gebruikten in 2005 respectievelijk 7,6 % en 1,3 % (bron: Mira-T 2007 en NIS-gegevens) van het totale watergebruik in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Zowel op de vleesveebedrijven als de kalverhouderijen maken het drinkwater, het aanmaken van kunstmelk en het water voor de reiniging van stallen, machines en materiaal het grootste aandeel uit van de totale waterbehoefte. 

(bron: lv.vlaanderen.be: Praktijkgids Water in de land- en tuinbouw)

In samenwerking met