X
GO

Waterverbruik sierteelt

95 % van de Belgische sierteelt bevindt zich in Vlaanderen. Oost-Vlaanderen speelt een vooraanstaande rol in de sierteelt, 54 % van de openluchtteelt en 61 % van de glasteelt is daar gehuisvest.

Bijna even belangrijk als de sierteelten zijn de boomkwekerijen. Oost-Vlaanderen neemt 40 % van dit areaal voor zich.

De variatie aan teeltsystemen is zeer groot in de sector en dat uit zich ook in het watergebruik. Water wordt op sierteeltbedrijven hoofdzakelijk gebruikt voor:

  • Irrigatie
  • Nachtvorstbestrijding
  • Gewasbeschermingstoepassingen
  • Reinigingen van serres, loodsen en machines

Hoeveel water er in de sierteelt wordt gebruikt, is niet eenduidig te bepalen want dit hangt af van tal van parameters.

(Bron: lv.vlaanderen.be: Praktijkgids Water in de land- en tuinbouw)

In samenwerking met