X
GO

Kwaliteitseisen pluimveehouderij

In de pluimveehouderij worden strenge hygiënische eisen gesteld, enerzijds door de overheid en anderzijds door lastenboeken voor kwaliteitslabels. De normen waaraan water moet voldoen, hangen af van de toepassing waarvoor het water gebruikt wordt. De normen voor drinkwater zijn strenger dan de normen voor reinigingswater. Toch betekent dit niet dat er om het even welke soort water mag gebruikt worden om bijvoorbeeld stallen te reinigen. Het is belangrijk dat er geen extra ziektekiemen via het reinigingswater in de stal worden gebracht.

Belplume vzw, een organisatie die zorgt voor de uitbouw van een integraal kwaliteitsbeheersysteem voor pluimvee, stelde normen op die een veilig gebruik van grond-, leiding- en hemelwater moeten garanderen. In het lastenboek van Belplume staat beschreven hoe dikwijls chemische en bacteriologische wateranalyses moeten uitgevoerd worden (afhankelijk van de waterbron, het al dan niet voorkomen en gebruiken van een buffervat) en aan welke eisen het water moet voldoen om het te mogen gebruiken als drink- of reinigingswater.

 

Tabel: Normen drink- en reinigingswater voor pluimvee volgens Belplume - Chemische parameters

(Bron: www.belplume.be)

 

Tabel: Normen drink- en reinigingswater voor pluimvee volgens Belplume - Bacteriologische parameters

(Bron: www.belplume.be)

Ook Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) hanteert aanbevelingen voor drinkwater voor pluimvee. Ze zijn iets uitgebreider dan die van Belplume. Alle gegevens over drinkwaterkwaliteit vindt u op de website van DGZ.

 

Tabel: Kwaliteitseisen waaraan het drinkwater voor pluimvee best voldoet - Scheikundig onderzoek

(Bron: DGZ- Dierengezondheidszorg Vlaanderen)

 

Tabel: Kwaliteitseisen waaraan het drinkwater voor pluimvee best voldoet - Bacteriologisch onderzoek 

(Bron: DGZ- Dierengezondheidszorg Vlaanderen)

In samenwerking met