X
GO

Waterverbruik melkveehouderij

De Vlaamse melkveesector staat in voor ongeveer 15% van het totale watergebruik in de Vlaamse land- en tuinbouw. Daarvan is ongeveer 69% drinkwater voor het vee, 29% wordt gebruikt voor de reiniging en spoeling van de melkinstallatie en de koeltank en 2% gaat naar de reiniging van (melk)stallen en landbouwmachines.

Grafiek: Watergebruik op melkveebedrijven

(Bron: lv.vlaanderen.be: Praktijkgids Water in de land- en tuinbouw)

In samenwerking met