X
GO

Waterverbruik hydrocultuur van witloof

Bij hydrocultuur van witloof wordt het water voor het overgrote deel gebruikt voor de forcerie (± 2 liter voedingswater per kg witloof). Er is ook water nodig voor de reiniging van de trekbakken en de werkruimtes, de aanmaak van gewasbeschermingsmiddelen en de sanitaire voorziening (personeel). Op sommige bedrijven worden de witloofwortelen gewassen vooraleer ze worden opgehaald om te gebruiken als veevoer.

Tijdens de forcerie is er water nodig voor de groei van het witloof. Dit noemen we de voedingsoplossing. Rekening houdend met het restwater en het volume water dat door de wortels opgenomen wordt, is er gemiddeld 2 l voedingsoplossing nodig voor de productie van 1 kg witloof. Per ha witloofwortels varieert dit tussen 24.000 en 40.000 l.

Voor het behoud van de kwaliteit en de gezondheid van de gerooide witloofwortels en het witloof, is er ook een aanzienlijke hoeveelheid water nodig. Het volume water dat nodig is voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen is eerder beperkt, maar voor de bevochtiging van de wortels tijdens de bewaring in de koelcellen en om uitdroging van de wortels te vermijden, is er gemiddeld 5000 l/ha nodig. Dit water kan echter gedeeltelijk gerecupereerd worden door de opvang van het ontdooiwater dat afkomstig is van de verdampers in de koelcellen.

Voor de reiniging van de trekbakken, de forceerinstallatie en de werkruimtes is er ook water nodig. Het grootste volume water is nodig voor de reiniging van de trekbakken. In de praktijk blijkt er een aanzienlijk verschil in waterverbruik te zijn tussen volautomatische reinigingsinstallaties en handmatige reiniging met een hogedrukspuit. Bij automatische reinigingsinstallaties wordt er duidelijk meer water verbruikt per trekbak. Het gemiddeld verbruik ligt tussen 10 l per m² trekbak (handmatige reiniging) en 30 l per trekbak (automatische reiniging). Per ha is dit tussen 3000 en 9000 l water.

Het wassen van de witloofwortels na de forcerie is een optie. De hoeveelheid water dat hiervoor nodig is, is afhankelijk van de al of niet recuperatie van het waswater. Zonder recuperatie is er per ha een vrij groot volume water nodig (tot 30.000 l/ha). Met recuperatie is dit volume veel beperkter (gemiddeld 2000 l per ha).

Samengevat ligt het volume water dat nodig is voor de verwerking van 1 ha witloofwortels tussen 40.000 en 60.000 liter, op voorwaarde dat als de geforceerde wortels gewassen worden, het waswater gerecupereerd wordt.

(bron: lv.vlaanderen.be: Praktijkgids Water in de land- en tuinbouw)

In samenwerking met