X
GO

Mogelijke waterbronnen hydrocultuur van witloof

In het kader van duurzaam watergebruik zijn hemelwater, oppervlaktewater en ondiep grondwater inzetbaar als meer duurzame waterbronnen. Bij het gebruik van alternatieve waterbronnen is de nodige opslagvoorziening vereist. De inzetbaarheid van die alternatieve waterbronnen is afhankelijk van de beschikbaarheid ervan in uw omgeving.

Alternatieve waterbronnen worden vaak gekenmerkt door een verhoogde bacteriologische belasting, zeker in de zomer. Een goede opvolging van de waterkwaliteit is aangewezen. Bij een verhoogde besmettingsgraad kan een behandeling van het water, zoals ontsmetten, noodzakelijk zijn. Vooral bij oppervlaktewater en ondiep grondwater is er voor gebruik een zuivering van het water nodig.

Hemelwater is een goede alternatieve waterbron die kan gebruikt worden in de witloofteelt voor alle toepassingen, ook als voedingswater voor de forcerie. Regenwater heeft een zeer lage elektrische geleidbaarheid (EC) en laat een grotere marge toe om meststoffen aan het water toe te voegen.

Als regenwater op een goede manier wordt opgevangen, is er geen specifieke behandeling nodig vooraleer het kan gebruikt worden.

Om de volledige behoefte aan water op te vullen met regenwater, moet er per ton geproduceerd witloof per week, 18 m³ opvang worden voorzien. Hiermee kan, in normale omstandigheden, een periode van 6 weken zonder regen overbrugd worden.

Voorbeeld: gemiddelde weekproductie= 6.000 kg witloof
Benodigde volume regenwateropvang: 6 ton x 18 m³/ton= 108 m³

Dit volume kan verminderd worden met het volume gerecupereerd restwater. Op een gemiddeld bedrijf kan er wekelijks 1 tot 2 m³ restwater gerecupereerd worden. Verspreid over 6 weken is dat 6 tot 12 m³. In bovenstaand voorbeeld kan zo het benodigde volume regenwateropvang verminderd worden tot ongeveer 100 m³.

De Nationale Proeftuin voor Witloof investeerde met de steun van de provincie Vlaams-Brabant in een natuurlijk waterzuiveringssysteem met waterrecuperatie, dat al het proceswater van de witloofproductie zuivert. Het restwater wordt na elke forcerie op biologische wijze gezuiverd door middel van een rietveld, voorzien van meerdere plantensoorten. Het op die manier kan het gezuiverde water dan opnieuw gebruikt kunnen in de voedingsoplossing. Met behulp van analyses en de beoordeling van de opbrengst en de kwaliteit van het witloof kan de meest geschikte zuivering voor witloof worden bepaald.

Andere toepassingen voor hergebruik van het restwater zijn:

  • Waswater voor de witloofwortelen na forcerie
  • Reinigingswater van de diverse ruimten
  • Na tijdelijke opslag als beregeningswater voor diverse gewassen

Zowel het restwater van de teelt als het reinigingswater van de trekbakken, de bedrijfsruimten én de witloofwortelen kunnen mits zuivering hergebruikt worden.

De grootste moeilijkheid voor een bestaand witloofbedrijf om water te hergebruiken, is dat al het water moet gecentraliseerd worden. Als de gebouwen er al staan, zoals bij de meeste witloofbedrijven het geval is, is dat niet evident en economisch gezien vaak een zware investering.

(bron: lv.vlaanderen.be: Praktijkgids Water in de land- en tuinbouw)

In samenwerking met