X
GO

Waterverbruik fruitteelt

Water is voor verschillende toepassingen in de fruitteelt nodig.

In de fruitteelt wordt water te velde gebruikt voor nachtvorstberegening, irrigatie en fertigatie. Ook bij de toediening van gewasbeschermingsmiddelen is er water nodig.

Op het bedrijf wordt bij de naoogst water ingezet als transportwater in sorteerinstallaties. Bij de biologische teelt kan een warmwaterbehandeling worden toegepast als bewaartechniek voor de bestrijding van vruchtrot. Op fruitteeltbedrijven wordt ook water gebruikt voor de reiniging van frigoruimten, sorteerinstallaties, machines en bedrijfsterreinen, en ook sanitair water.

Er kan een groot verschil zijn in waterverbruik tussen de bedrijven. Dit grote verschil is te wijten aan de verschillen binnen de bedrijfsstructuren. Algemeen wordt aangenomen dat de fruitteelt in openlucht, als deelsector, slechts 1 % van het totale watergebruik van de Vlaamse landbouw voor zijn rekening neemt (bron: Milieudruk vanuit de landbouw op basis van gegevens van het Landbouwmonitoringsnetwerk 2005-2008, Departement Landbouw en Visserij, uitgave 2010).

De voornaamste parameter voor het waterverbruik is het al dan niet zelf sorteren op water. Steeds meer fruitteeltbedrijven gaan over op een waterdumper bij hun sorteerinstallatie. Zo’n installatie verbruikt 3 tot 9 m3 water, afhankelijk van de grootte. De sorteerbedrijven hebben grotere installaties waar het waterverbruik hoger ligt. De frequentie waarmee het water vervangen wordt, bepaalt de vervuilingsgraad. Het vervangen van het water varieert van dagelijks tot wekelijks. Het totale waterverbruik is bovendien afhankelijk van de benuttingsgraad van de sorteercapaciteit.

(bron: lv.vlaanderen.be: Praktijkgids Water in de land- en tuinbouw)

In samenwerking met