X
GO

Actueel nieuws

Bouw je eigen biofilter!

Bouw je eigen biofilter!

Terugblik op de demodagen 'Bouw je eigen biofilter'

Telers zijn er zich steeds meer van bewust dat spoel- en restvloeistoffen met gewasbeschermingsmiddelen niet zomaar in het oppervlaktewater mogen terecht komen. Er werd hiervoor 2 jaar lang intensief campagne gevoerd door het PCG en alle andere proefcentra in Vlaanderen. De jaren ervoor onderzochten deze centra de juiste en meest haalbare oplossingen. Dat onderzoek rendeert nu in een advies op maat voor de sector. Het principe blijft echter steeds hetzelfde. In de film wordt één uitvoering beschreven met hieronder de benodigdheden. Neem ook een kijkje in de brochure 'Zuivering van restvloeistoffen van het spuittoestel: praktische-leidraad'.

vrijdag 25 maart 2016/Author: SuperUser Account/Number of views (3774)/Comments (0)/ Article rating: 1.0
2 miljoen liter melkwei

2 miljoen liter melkwei

Een proefproject startte in 2014 met deze wei in de regio Geraardsbergen

Dat is het 'overschot' bij de aanmaak van mattentaarten. De melkwei blijft achter na het koken en stremmen van melk en wordt vandaag noodgedwongen vermengd onder veevoeder of mest. Da's zonde, want het witte goedje bevat heel wat proteïnen, lactose en eiwitten.

De POM Oost-Vlaanderen startte in 2014, samen met de dienst Landbouw van de Provincie, een proefproject met deze wei in de regio Geraardsbergen. 

Zij staat voor een logistieke uitdaging rond het inzamelen en valoriseren van de lokale reststroom. Zo wordt zure melkwei onder meer verwerkt tot biodetergent.  Ook onderzoekt men nog andere toepassingen, zoals bijvoorbeeld melkwei toevoegen als voedingssupplement in energiedrankjes.

Het verslag van dit onderzoek komt binnenkort op de website!


vrijdag 25 maart 2016/Author: Elise/Number of views (2276)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: NieuwsPublicaties
Tags:
FOSCAP-project van start!

FOSCAP-project van start!

februari 2015

Het FOSCAP-project (acroniem voor “Fosfaatreductie in spuitstroom van sierteeltbedrijven via innovatieve fosfaatcaptatie”) demonstreert een eenvoudige en goedkope methode om fosfaten uit spuistroom te verwijderen door de chemische binding aan IOCS (Iron Oxide Coated Sand of ijzerkorrels met een zandkern) of aan granulaat van steekvast ijzerslib. Beide filtermaterialen zijn nevenproducten van de ontijzering bij drinkwaterbereiding en worden aangeleverd door het drinkwaterbedrijf Pidpa. 

vrijdag 25 maart 2016/Author: SuperUser Account/Number of views (3192)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags: FOSCAP
Nieuwe fytobak op het PCG

Nieuwe fytobak op het PCG

Puntlozing is één van de voornaamste oorzaken van vervuiling van oppervlakte- en grondwater met gewasbeschermingsmiddelen (GBM). Een belangrijk voorbeeld van puntlozing is lozing van spuitresten en spoelwater in de riool of in de nabijheid van oppervlaktewater. Reductie van dergelijke vervuiling blijft van groot belang om te komen tot een goede grond- en oppervlaktewater kwaliteit en zo te vermijden dat nog meer belangrijke GBM van de markt zouden verdwijnen. 

vrijdag 25 maart 2016/Author: SuperUser Account/Number of views (3247)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
Nieuwe fytobak en biofilter ingehuldigd op het PCS

Nieuwe fytobak en biofilter ingehuldigd op het PCS

In 2002 werden op het PCS en het PCG de eerste fytobakken aangelegd in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen. Het was een primeur voor Vlaanderen. 

In 2014 was de tijd rijp om een nieuwe fytobak aan te leggen, volledig volgens de optimalisatie zoals bewezen in het onderzoek van de afgelopen 12 jaar.

vrijdag 25 maart 2016/Author: SuperUser Account/Number of views (3166)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
Fosfor-project van start!

Fosfor-project van start!

Actief beheer en uitmijning van fosfaat voor optimale P efficiëntie en terugdringen van fosfaatverliezen op perceelsniveau (A_Propeau) - (01/11/2014 - 31/10/2018)

Nutriënten en nutriëntenoverschotten staan momenteel centraal in de Vlaamse land- en tuinbouw. Ondanks zware inspanningen blijft de waterkwaliteit met betrekking tot stikstof en fosfor in heel wat meetpunten voor grond- en oppervlaktewater ver boven de norm. Vooral de fosforconcentraties blijken de laatste jaren nagenoeg stabiel te blijven op een hoog niveau. De fosforproblematiek komt steeds sterker naar voor als dwingender en moeilijke oplosbaar dan de stikstofproblematiek.

vrijdag 25 maart 2016/Author: Elise/Number of views (2450)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Nieuws
Tags:
Nieuw percolatieveld op het PCG

Nieuw percolatieveld op het PCG

Werkzaamheden op land- en tuinbouwbedrijven gaan gepaard met de productie van bedrijfsafvalwater en huishoudelijk afvalwater. Dit afvalwater kan niet ongezuiverd in oppervlaktewater worden geloosd. Als het technisch niet haalbaar is om het bedrijf aan te sluiten op een centrale zuivering, staat de landbouwer zelf in voor de zuivering van het afvalwater. Een percolatieveld kan hier een oplossing bieden.

donderdag 24 maart 2016/Author: SuperUser Account/Number of views (3970)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Druppelaars: microbiële en antiworteleigenschappen

Druppelaars: microbiële en antiworteleigenschappen

In het kader van het Europees RIGA project (EU CIP Eco Innovation)

PCS en PCG werken samen mee aan het RIGA-project. Dit is een Europese samenwerking met partnersuit Spanje (Aimplas en Galloplast) en Italië (Cersaa en Irritec), waarin een meer duurzaam druppel irrigatiesysteem ontwikkeld wordt.

zondag 10 mei 2015/Author: Elise/Number of views (3561)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: NieuwsIrrigatie
RSS
12345

In samenwerking met